ನಾಜೂಕವಾಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಂದಿನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತಂದ ಕನಸುಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕವಿತೆಗೆ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಕಾಲ ಮಳೆ, ಸುಡುಸುಡು ಸೂರ್ಯ ಮಾಗಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಸುಳಿಗಾಳಿ. ಮೊಳೆಯದ ಬೇಸರಕೆ ಬಗೆದು…

ಮತ್ತೆ ಓಲ್ಗಾ: ‘ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಪನಖಿ ಮಾತಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಹೇಗೆ ?’

ಸಮಾಗಮ ತೆಲುಗು: ಓಲ್ಗಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕಾಡು ಒಂದೆಡೆಗೆ ಕೆಂಗಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಹಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತಿರೋ ಕತ್ತಲೊಡನೆ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯನ್ನೂದುತ್ತಿರುವ ಉರಿಗುಲುಮೆಯಂತಿದೆ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗುಂಪುಗಟ್ಟಿ ಗೂಡು ಸೇರುತಲಿವೆ.ಚಿಗರೆಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಹಗಲಿನ…

ಗಾಂಧಿಯ ನಗು ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ..

ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಮಹಾದೇವ ಗಾಂಧಿಯ ನಗು ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಮಾತಿನ ತೈಲ ಹಚ್ಚುವ ಪಡೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಾಯಕ ಹಸಿವಿಗೆ ರಕ್ತದ ಸಮುದ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗದ್ದುಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಗಿರವಿ…