ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತನಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ..

ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಡಿ ಡೊಳ್ಳಿನ ಅಂದು ಧಾರವಾಡದ ಕೆ.ಸಿ.ಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ‘ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಅದ್ಧೂರಿ…

ಬಾಬಾ…

ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಬಾ …. ನೀ ಕಟ್ಟಿ ಹೋದ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ – ಮೂಳೆಗಳ ಬೇಲಿ ಬಿಗಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮನುಷ್ಯರ ಭೇಟಿ ಆಗದಂತೆ.…