fbpx

ಆಕ್ರಂದನ

2 Responses

  1. Vijaykumar wadawadagi says:

    Jogur sir ur story was nice it shows the new age villages his they are transforming nice wonderful

  2. Mallappa says:

    ಡಾ ಜೊಗುರಸರ್, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಿರಿ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ. ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಹೊಲಸು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಭಿಮರಾಯರ ಪಾತ್ರ, ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಯ ಓಟ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸುಖಾಂತದ, ಹೊಲಸು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಥೆಗೆ ” ಆಕ್ರಂದನ” ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ

Leave a Reply

%d bloggers like this: