fbpx

ಏಕತಾರಿಯ ಮೀಟಿ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ..

6 Responses

 1. Dadapeer P Jyman says:

  super madam

 2. ಹೆಣ್ಣನರಿತ ಗಂಡು ತಾನೂ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ
  ಸಾವಿರ ಸಂತತಿಯ ಕನಸ ನೇಯುತ್ತಾನೆ
  ಇಡೀ ಪದ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿರುವುದು ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ
  ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ
  ಮಾರ್ಮಿಕ
  ಹಾಗೂ
  ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪದ್ಯ

 3. H.R.sujatha says:

  Tnku sir

 4. Shama Nandibetta says:

  ಏಕತಾರಿಯ ಮೀಟಿ

  ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

  Masth..

 5. Vanita satish says:

  Super Sujatha madam ಅದ್ಭುತ ಸಾಲುಗಳು

 6. H.R.sujatha says:

  Tnku vanita

Leave a Reply

%d bloggers like this: