fbpx

2 Responses

  1. LAKSHMANA RAO says:

    Oh …. RIP

  2. Shyamala Madhav says:

    ಎಂಥಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಂಡಾರವದು! ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೈಲಾಗದೆ ಒರಗಿದ್ದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಸ ಹರಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಿಯಜೀವ ಮತ್ತೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟು ಬಡಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯ ತಿನಿಸಿದ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ಹರಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಣೆನೆಂದರೆ !
    – ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ

Leave a Reply

%d bloggers like this: