ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Avadhi GK

2 thoughts on “ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಚರ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೋಟೋ ಆಲ್ಬಂ

Leave a Reply