fbpx

ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಬಾರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ!

1 Response

  1. Anasuya M R says:

    ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರೇ
    ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು
    ನೋಡಿದರೆ ಅಗಾಧ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಬಂಡವಾಳ
    ಶಾಹಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Leave a Reply

%d bloggers like this: