fbpx

ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ಒಡೆದರು..

1 Response

  1. SUMANGALA says:

    ಹೌದು ಮತ್ತೆ… ಸ್ವತಂತ್ರ ಭವ್ಯ ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ‘ವಡೆ’-‘ದಾಳು’ವ ನೀತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಳ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ವಡೆ-ವಡಾ ಬಣಗಳು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಇಡ್ಲಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡೆವು ನಾವಿನ್ನು ಎಂದು ಉದ್ದಿನೊಡೆ “ಟೂ” ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ!

Leave a Reply

%d bloggers like this: