fbpx

ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ

ಸಿಜಿಕೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ

ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಜಗಲಿಯಾಗಿ ಅ ನ ರಮೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ

ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಾಟಕಡಾ ಝಲಕ್ ಸಹಾ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಎಂದಿನಂತೆ ತಾಯ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ –

Leave a Reply