fbpx

‘ಸಂಗಾತ’ದಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ರಾಜಕಾರಣ

ಈ ಹೊತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಕುರಿತು ‘ ಸಂಗಾತ’ ದಲ್ಲಿ ಎ. ನಾರಾಯಣ, ಶಾರದಾ ಗೋಪಾಲ, ಚಂ.ಸು.ಪಾಟೀಲ, ಮಹದೇವ ಹಡಪದ, ಮುತ್ತುರಾಜ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಓದಿ.

Leave a Reply