fbpx

ಬಲು ಕಿಲಾಡಿ ಪದಗಳಿವು ತೂಕಕೆ ನಿಲುಕಲಾರವು..

2 Responses

  1. ಶುಭಾ says:

    ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸದ ಹುಡುಕಾಟ..ಬಹುಶಃ.. ಕಾಲ ನೆಯಾಗಲಾರದೇನೋ..ಚಂದ.

  2. ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ says:

    ಖಾಯಂ ಆಗುವ ಖಾತ್ರಿಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ..

Leave a Reply

%d bloggers like this: