‘ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ’ ಎಂಬ.. ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿ

ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿ ಇವಳು ..

ಇದೊಂದು ಹಾಡು ಅದೆಷ್ಟು ಕಾಡಿತ್ತೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲೆರಡು ಹನಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಮೂಡುತ್ತದೆ!

ಅವಳ ಕಣ್ಣ ಕನಸ ಕನವರಿಕೆಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವಷ್ಟೇ , ಬೇಡಿಯಿಲ್ಲದೇ ಬಂಧಿಯಾದವಳ ಬವಣೆಗಳೂ ಕಾಡುತ್ತವೆ..

ಪುಟಗಟ್ಟಲೇ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಗೆ.. ಬರೆಯುವುದು ನನ್ನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಮಾತಷ್ಟೇ!

ಸರಪಳಿಯಿಲ್ಲದೇ lyrical video ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ..

ಚಿತ್ರದಷ್ಟೇ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇನ್ನು..

  • ಲಹರಿ ತಂತ್ರಿ 

Leave a Reply