‘ಹೊಂಗಿರಣ’ ವೀರ ಉತ್ತರಕುಮಾರ ಆಲ್ಬಮ್

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ‘ಹೊಂಗಿರಣ’ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳ ಉತ್ಸವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ

ಈ ಉತ್ಸವದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ‘ವೀರ ಉತ್ತರಕುಮಾರ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಿತ್ತು

ನಾಟಕದ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ-

 

 

Leave a Reply