‘ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪ್ರದಾನದ ಆಲ್ಬಂ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಸೇಡಂ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು

ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮೊದಲ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ-

Leave a Reply