ಅರ್ಪಣಾ, ಪಲ್ಲವಿ ಇಡೂರು, ಬಿ ಎಂ ರೋಹಿಣಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Leave a Reply