ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್.. ಲೇಖನಗಳು

ಎ ಆರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕಂಡ 'ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್'

ಕೆಲವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರ ಪೈಕಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವೂ ಒಂದು. ಅವರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲು ಈಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯರು ಅವರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೀಗೇ...
ಎ ಆರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕಂಡ ‘ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್’

ಎ ಆರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕಂಡ ‘ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್’

ಕೆಲವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರ ಪೈಕಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವೂ ಒಂದು. ಅವರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲು...

ಆ ಮನೆಯ ಹೆಸರೇ 'ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ'

ಆ ಮನೆಯ ಹೆಸರೇ ‘ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ’

ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆ ನಾಗರಬಾವಿ ೯ನೇ ಹಂತದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಹೆಸರೇ 'ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ'. ನಿಸಾರ್ ಆಗಾಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಪಾಳ್ಯದ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಾನು ಅವರಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೆ..

ನಾನು ಅವರಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೆ..

ಪ್ರೊ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ ಕೆ. ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೊಬ್ಬ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಾನು ಅವರಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೆ..

ನಾನು ಅವರಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೆ..

ಪ್ರೊ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ ಕೆ. ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೊಬ್ಬ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಾನು ಅವರಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೆ..

ನಾನು ಅವರಿಂದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತೆ..

ಪ್ರೊ. ಹೆಜಮಾಡಿ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ ಸಾಗರ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ವಿ ವಿ ಕೆ. ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರೊಬ್ಬ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
‘ಸಪ್ನಾ’ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್

‘ಸಪ್ನಾ’ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್

ಆರ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಸಪ್ನಾ ನನಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ಅವರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
‘ಸಪ್ನಾ’ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್

'ಸಪ್ನಾ'ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಸಾರ್

ಆರ್ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಸಪ್ನಾ ನನಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಡನಾಟ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳದ್ದು. ಅವರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎ ಆರ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕಂಡ ‘ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್’

ನಿಸಾರ್ ಎಂಬ ಬೆಳಗು..

ಇದು ಬರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲೋ ಅಣ್ಣ ಉಷಾ ರೈ  ರೇಖೆ: ಜೇಮ್ಸ್ ವಾಜ್  । ೨೦೦೬ ರಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಕುರಿತ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ । ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ನಿಸಾರ್...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಹೇಳಬಯಸಿದ ಅದೆಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳಿದ್ದವು?

ಹೇಳಬಯಸಿದ ಅದೆಷ್ಟು ಪದ್ಯಗಳಿದ್ದವು?

ಮಹಾಮೌನ! ನಳಿನ ಡಿ ಕ್ಷಣದಗಣನೆ ಹೇಗೆ ಕಳೆದು, ನೀವು ದೂರವಾದಿರಿ ಹೀಗೆ? ತಾಯಿಯಂತೆ ಕರುಳ ತಬ್ಬಿ, ಮೊಲ್ಲೆಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿ, ಎದೆಯಲಿ ಕಾವ್ಯಕುಸುಮವ ನೆಟ್ಟು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ಸಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ.. 

ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ಸಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ.. 

ವಸುಂಧರಾ ಕದಲೂರು ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಅಮ್ಮ, ಆಚಾರ, ನಾನು’ ಕವನದ ಅದರ ಕಡೆಯ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಓದಿ ಮನಸಾರೆ ಗೆಳತಿಯರೊಡನೆ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದು. ‘ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ..,...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಇವರು ‘ಸೀಮಾತೀತ ಸಿರಿವಂತ’

ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಇವರು ‘ಸೀಮಾತೀತ ಸಿರಿವಂತ’

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು... 'ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ'ದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಇವರು ‘ಸೀಮಾತೀತ ಸಿರಿವಂತ’

ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಇವರು 'ಸೀಮಾತೀತ ಸಿರಿವಂತ'

ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು... 'ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ'ದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಹಸಿರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ‘ಭಾಗವತರು’ ನೆನಪಿಸಿದ 80

ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ‘ಭಾಗವತರು’ ನೆನಪಿಸಿದ 80

- ರೇವಣ್ಣ ಮಾಳಿಗೆ, ಭಾಗವತರು ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವರ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನಂತರ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ‘ಭಾಗವತರು’ ನೆನಪಿಸಿದ 80

ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : 'ಭಾಗವತರು' ನೆನಪಿಸಿದ 80

- ರೇವಣ್ಣ ಮಾಳಿಗೆ, ಭಾಗವತರು ನಿಸಾರ್ ಸಾರ್ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ. ಅವರ 80ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅನಂತರ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್..

ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್..

ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರೇಖೆ: ಪ ಸ ಕುಮಾರ್ ಶಿಲುಬೆ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಜೀಸಸ್ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿದ ಶಿರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲಿ ಉಬ್ಬಿದೊಂದು ನರ ಯಾತನೆಗೂ ನಲ್ವಾತನೇ ನುಡಿವ ಮುಖ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಘಮ

ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಘಮ

ರಾಜ್ ಗೆ ನಿಸಾರ್ ಮನೆಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಗೋಪಿನಾಥ ರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಕವಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್. ಹಾಗೇ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಕಾ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ..

ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಕಾ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ..

ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ  ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಜಮೀಲ್ ಸರ್ "ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ" ಅಂದರು. ನಾನು ಏನು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡೇ ಸಾವಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶನದ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ಎಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಕಂಡ ‘ನಿಸಾರೆಂಬ ಸೂಟಾಂಬರಧಾರಿ’

ನಿಸಾರ್ ಸರ್: ಎಚ್ಚೆಸ್ವಿ ಕಂಡ ‘ನಿಸಾರೆಂಬ ಸೂಟಾಂಬರಧಾರಿ’

ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ೧೯೬೦. ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನಾರರ ಹರಯ. ಅದು ಆ ಬಂಡೆಗಾಡಿನ ಊರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಬಂದುಬಿಡು ಬೇಗ ನೀ

ನಿಸಾರ್ ಸರ್ : ಬಂದುಬಿಡು ಬೇಗ ನೀ

ನಿಸ್ಸೀಮ ‘ನಿಸಾರ್’ ಮುಕುಂದಾ ಬೃಂದಾ  ರೇಖೆ: ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ  ಯಾವ ಭಾವದಲಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲೋ ಭಾವದೊರೆಯೇ ನಿನ್ನ ಆ ಭಾವ ಈ ಭಾವವೆಲ್ಲ ಅಭಾವವಾಗಿಹವೋ ಭವಪಾಶ ತೊರೆದಿರಲು ನೀ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest