ಸರಣಿ ಕಥೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 7: ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲದ ನೆರಳು ಅವು…

ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲದ ನೆರಳು ಅವು… ಸಂಜೆಯ ತಂಗಾಳಿಯ ಅಲೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಸೋಕಿದಾಗ, ಚಿತ್ತ ಎತ್ತೆತ್ತಲೋ ತೇಲಿ ಏನೋ ಯೋಚಿಸುತ್ತ ಯಾವುದೋ ನೆನಪಿನ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಗ್ಗಾಡಿದ್ರೂ, ಒಂದಿನಿತೂ ಅಲುಗದೇ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅನುಭವಗಳು ತಕಧೀಂ ಅಂತ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕುಣೀತಾವೆ. ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು...
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 4: ತಿಳವಳ್ಳಿಯ ಆ ಮನೆಯ ಅನಾಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳು..

ಈ ಬದುಕು ಸಾಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೋ, ನಂಬಲಾಗದ ಘಟನೆಗಳೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆರಳನ್ನು ಹಾಸಿಯೇ ಮುಂದೆ...

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 3: ಲೋಕೋ ಭಿನ್ನ ಜನಾಃ..

ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳ ಅಗಾಧ ಗೂಡು. ಒಂದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತನಾಡದ ಮೌನಿ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಕಿಚಗುಟ್ಟುವ ಪಕ್ಷಿ-ಪ್ರಾಣಿ...

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 2: ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ..

ಈ ಜೀವನದ ಗಾಲಿ ಎತ್ತ ಓಡ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜೇ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದಾರಿ ಸವೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಥವಾ ಮುಂದೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 1: ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ತಿಳವಳ್ಳಿಗೆ..

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ 1979 ರಿಂದ 1985ರ ವರೆಗೆ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ದಿನ ಹೇಗೆ ಓಡಿದವು ಎಂಬುದರ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಮಯ ಸರಿದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 6: ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ, ಕಲರವದ ನಾದಾನಂದ…

ಎಸ್ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯಕೃತಿಯಾಗಿ ಸ್ನೇಹಗಾನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 5: ಮರಿ ಕೋಗಿಲೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಿತು…

ಎಸ್. ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ನೇಹಗಾನಕ್ಕೆ ರಿತೀಷಾ ಎಂಬ ಬಾಲಾದ್ಭುತದ ಪ್ರವೇಶ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 4: ʼಬಾನುಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹಕ ಲೋಕʼ

ಎಸ್ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ನೇಹಗಾನದ‌ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 3: ʼಬಾನುಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹಕ ಲೋಕʼ

ಎಸ್. ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಆಮಂತ್ರಿತ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದ್ಧತೆ- ಸಿದ್ಧತೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 2: ಬಾನುಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹಕ ಲೋಕ

ಎಸ್ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಥನಕವನ ಸ್ನೇಹಗಾನದ ಜನನ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 7: ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಗಾನ

ಎಸ್‌ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಣಿ 1 : ʼಬಾನುಲಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹಕ ಲೋಕʼ

ಎಸ್ ಸಾಯಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳ‌ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸಿಹಿ-ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ

ಬಂಕಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹತ್ತ-ಹತ್ರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೂ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ  ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ನೋವು, ನಲಿವಿನ ಬಿಸಿಲು-ನೆರಳಿನಾಟ…

ದಿನ ದಿನದ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ನಾವು ಬಾಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರತದೆ ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದವಳು ನಾನು. ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದು, ಆಗಲಾರದ್ದು ಇದು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಸ್ಥಲ್ಪ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೈಮರೆತು ನಿದ್ರಿಸಿದಾಗ…

|ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ| "ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ತರ್ ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 'ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಪತ್ನಿಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ'...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 4: ಜೋರಾಗಿ ಬೆವೆತೆ ಆ ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ..

ಜೋರಾಗಿ ಬೆವೆತೆ ಆ ಬೆಳಗಿನ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ |ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ| ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ, ಸರಳತೆ  ಮನ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದದ್ದಂತೂ ನಿಜವೇ ನಿಜ. ಈ ಸರಳತೆ ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 3 – ಪೇಚಾಟ..ಪೇಚಾಟ..

ಪೇಚಾಟಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಖುಷಿ- ಬೇಜಾರುಗಳ ಆಟ |ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ| ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮನೆ  ಮದುವೆ  ಮನೆಯೇ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ, ಬರೋ ಹೋಗೋ ಜನಗಳ, ನೆಂಟರ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 2: ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ..

ಅತಿಥಿ ‌ದೇವೋ ಭವ‌ |ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ| "ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ" ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪಾಲಿಸಲು ಹಚ್ಚಿತು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ 5: ಆ ಮಳೆಯೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರ

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಸರಣಿ: ವೈದ್ಯರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ..

ಸರೋಜಿನಿ ಪಡಸಲಗಿ ಬಂಕಾಪುರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬೆಳಗು ಈ ಜೀವನದ ಗಾಲಿಯ ಓಟದ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಹೋಗದಿದ್ರೂ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ. ಕ್ಷಿತಿಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ತನ್ನ ದಿನಚರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ನಡೆಹಾದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ತೇಲುವ ಮೋಡಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣ ತಳೆದು ಹೊಳೆಯುತ್ತ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಿದೆ..

। ನಿನ್ನೆಯಿಂದ । ನೆನಪಿನಾಗಸದಿ ನವಿರಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮನಸಿನಾಳದಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತಲಿದೆ, ಮಸುಕಾಗದಿರುವುದೇ ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿ. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯಾಗಿ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯ ಪಯಣ

ಅದಾಗಲೇ ತಾತನ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ  ಬಾವಿ ನೀರನ್ನು ಸೇದಿ ಸುರಿದು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು .  ಕಾದ ಬಂಡೆಗಳು ಕಾವನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ
ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಸುಮಾ ಆನಂದರಾವ್ ಸರಣಿ: ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಹಡಗು

। ನಿನ್ನೆಯಿಂದ । ಅನಿಯಮಿತ   ಕಲ್ಪನೆ  ಸ್ಮೃತಿಗಳ  ಖಜಾನೆ  ನೆನಪಿನಾ ಬುತ್ತಿ .  ನಿಸರ್ಗದ ಭವ್ಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಂತಸ ಸಂಭ್ರಮ  ಗಾನ  ಮೌನ  ಗಂಭೀರ  ಹೀಗೆ  ಹಲವಾರು...

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest