ನೆನಪಿನ ಘಮಲು…

ನೆನಪಿನ ಘಮಲು…

ಸೌಜನ್ಯ ನಾಯಕ ಬೆಳಗಿರುವೆ ನಾನೊಂದುಪುಟ್ಟ ಹಣತೆಯಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಹೊಡೆದೊಡಿಸಲುಉರಿಯುವ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲಿಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಿಸಲು… ಹಾಗೆಂದುನಾ ಹಚ್ಚಿದೊಂದು ಹಣತೆಜಗದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗಲಾರದುಅದಾಗಲೇನೂರಾರು ಹಣತೆಗಳುಬೆಳಗಿ ಆರಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ… ಆದರೂಮತ್ತೆ ಬೆಳಗುತ್ತೇನೆ ಹಣತೆಯಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನನ್ನನಡೆಸಬಹುದೆಂಬ...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest