ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ

ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ

ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ್ ಶ್ ! ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ ಭಾವ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತ.. ಕತ್ತಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತುವ ಚಂದ್ರನದು ಚಾದರವಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಿಯಿಲ್ಲ ಕಾಲನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬುತ್ತಿಯ ಹಸಿವು ನಿರಾಕಾರ ಗುರುತು ನೊಂದು ಬೇಯುವ ಮನಸು   ಎದೆಯೊಳಗೇ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಏಕತಾರಿ ತಂತಿ ರಾಗ...
ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ

ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ

ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ್ ಶ್ ! ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ ಭಾವ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತ.. ಕತ್ತಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತುವ ಚಂದ್ರನದು ಚಾದರವಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಿಯಿಲ್ಲ ಕಾಲನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬುತ್ತಿಯ ಹಸಿವು ನಿರಾಕಾರ ಗುರುತು ನೊಂದು ಬೇಯುವ ಮನಸು   ಎದೆಯೊಳಗೇ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಏಕತಾರಿ ತಂತಿ ರಾಗ...
ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ

ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ

ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ್ ಶ್ ! ಸದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎದೆಯೊಳಗೊಂದು ಕೂಸು ಮಲಗಿದೆ ಭಾವ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತ.. ಕತ್ತಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ತುವ ಚಂದ್ರನದು ಚಾದರವಿಲ್ಲ ಕಂಬಳಿಯಿಲ್ಲ ಕಾಲನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬುತ್ತಿಯ ಹಸಿವು ನಿರಾಕಾರ ಗುರುತು ನೊಂದು ಬೇಯುವ ಮನಸು   ಎದೆಯೊಳಗೇ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಏಕತಾರಿ ತಂತಿ ರಾಗ...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest