ಒಂದೇ ತಾಯ್ಮಕ್ಳು, ಈ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆಗಳು

ಒಂದೇ ತಾಯ್ಮಕ್ಳು, ಈ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆಗಳು

ಸೂರ್ಯಕೀರ್ತಿ ಹಿರೇಪುಸ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪುಸ್ಯ ಮಳೆಗಳು  ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಳು. ಒಕ್ಕಲಿಗನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆಗಳಿವು, ಆದ್ರೆ ಈ ನಡುವೆ ಏಕೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವು? ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಮಳೆಗಳೆಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಂಬಿ ಕುಂತಿರುವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಇವಕ್ಕೆ ಅದೇಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು? ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ರೈತನ ಬೆಳೆಯ...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest