ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ನೋವಿತ್ತೇ?: ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು, ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ನೋವಿತ್ತೇ?: ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು, ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ (ರಾಗಂ) ಅವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಗಾಂಧಿ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.  ಕಣ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು...
ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ನೋವಿತ್ತೇ?: ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು, ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ನೋವಿತ್ತೇ?: ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು, ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ (ರಾಗಂ) ಅವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಗಾಂಧಿ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.  ಕಣ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು...
ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ನೋವಿತ್ತೇ?: ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು, ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಮಹಾತ್ಮನಿಗೂ ನೋವಿತ್ತೇ?: ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು, ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ

ಗಾಂಧಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ (ರಾಗಂ) ಅವರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ನಡೆದ ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಂಗತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಗಾಂಧಿ ಬದುಕಿನ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ.  ಕಣ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest