ಅಮೆರಿಕ – ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು

ಅಮೆರಿಕ – ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು

(ನಿನ್ನೆಯಿಂದ) 10 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ‍್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ‍್ನಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ...
ಅಮೆರಿಕ – ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು

ಅಮೆರಿಕ – ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು

(ನಿನ್ನೆಯಿಂದ) 10 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ‍್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ‍್ನಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ...
ಅಮೆರಿಕ – ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು

ಅಮೆರಿಕ – ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು

(ನಿನ್ನೆಯಿಂದ) 10 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ‍್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ‍್ನಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜ್ಯ. ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ತೀರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest