ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್..

ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್..

            ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಚ್         ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್ ಇರಿಯುತ್ತವೆ ಮೃದು ಗುಲಾಬಿ ಪಕಳೆಗಳೂ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಹೊತ್ತುತರುವ ನೆನಪುಗಳೂ ಚಳಿಗಾಲದ ದೀರ್ಘ ಇರುಳುಗಳು ಕಣ್ಣಕೊಳದಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೇವರಿಸುತ ರಮಿಸುವ ಸುಳಿಗಾಳಿ...
ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್..

ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್..

            ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಚ್         ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್ ಇರಿಯುತ್ತವೆ ಮೃದು ಗುಲಾಬಿ ಪಕಳೆಗಳೂ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಹೊತ್ತುತರುವ ನೆನಪುಗಳೂ ಚಳಿಗಾಲದ ದೀರ್ಘ ಇರುಳುಗಳು ಕಣ್ಣಕೊಳದಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೇವರಿಸುತ ರಮಿಸುವ ಸುಳಿಗಾಳಿ...
ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್..

ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್..

            ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಎಚ್         ಚುಚ್ಚುವುದು ಮುಳ್ಳುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಾಲಿಬ್ ಇರಿಯುತ್ತವೆ ಮೃದು ಗುಲಾಬಿ ಪಕಳೆಗಳೂ ಯಾವುದೋ ಹಾಡು ಹೊತ್ತುತರುವ ನೆನಪುಗಳೂ ಚಳಿಗಾಲದ ದೀರ್ಘ ಇರುಳುಗಳು ಕಣ್ಣಕೊಳದಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಳದಿಂಗಳು ನೇವರಿಸುತ ರಮಿಸುವ ಸುಳಿಗಾಳಿ...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest