ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ‘ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ’

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ‘ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ’

ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಹಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಧಾವಿ ಬಹುಮುಖಿ ಸಾಹಿತಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದ ಆಯ್ದ ಕಿರುಗತೆ ಮತ್ತು ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜಾಕ್...
ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ‘ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ’

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ 'ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ'

ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂತೇ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಸಹಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮೇಧಾವಿ ಬಹುಮುಖಿ ಸಾಹಿತಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಬಿಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದ ಆಯ್ದ ಕಿರುಗತೆ ಮತ್ತು ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಜಾಕ್...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest