ಅವಳು ‘ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ’.. ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ರಾಶಿ..

ಅವಳು ‘ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ’.. ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ರಾಶಿ..

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಸುತ್ತಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮುಂಬೈ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ.  ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಹಗಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ...
ಅವಳು ‘ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ’.. ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ರಾಶಿ..

ಅವಳು 'ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ'.. ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ರಾಶಿ..

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಸುತ್ತಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಗರಿಗೆ ಕೊಂಕಣ ರೈಲು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಮುಂಬೈ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಜಾಸ್ತಿ.  ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಹಗಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಯಾಣ ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ...
ಕುಮಟೆಯ ತೊರೆದನೇ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ.. ?!

ಕುಮಟೆಯ ತೊರೆದನೇ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ.. ?!

      ರಾಜೀವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ         ಚಿತ್ತಾಲರ “ಕುಮಟೆಗೆ ಬಂದಾ ಕಿನ್ನರ ಜೋಗಿ” ಮತ್ತು ಬಾಡ ಎಮ್ ಎಚ್ ನಾಯಕರ ಹಲವಾರು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಕುಮಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೀವಗಿತಾರಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಚಂದಾವಾರ, ಮಿರ್ಜಾನುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವಕೋಶದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ...
ಕುಮಟೆಯ ತೊರೆದನೇ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ.. ?!

ಕುಮಟೆಯ ತೊರೆದನೇ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ.. ?!

      ರಾಜೀವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ         ಚಿತ್ತಾಲರ “ಕುಮಟೆಗೆ ಬಂದಾ ಕಿನ್ನರ ಜೋಗಿ” ಮತ್ತು ಬಾಡ ಎಮ್ ಎಚ್ ನಾಯಕರ ಹಲವಾರು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಕುಮಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೀವಗಿತಾರಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಚಂದಾವಾರ, ಮಿರ್ಜಾನುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವಕೋಶದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ...
ಕುಮಟೆಯ ತೊರೆದನೇ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ.. ?!

ಕುಮಟೆಯ ತೊರೆದನೇ ಕಿಂದರ ಜೋಗಿ.. ?!

      ರಾಜೀವ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ         ಚಿತ್ತಾಲರ “ಕುಮಟೆಗೆ ಬಂದಾ ಕಿನ್ನರ ಜೋಗಿ” ಮತ್ತು ಬಾಡ ಎಮ್ ಎಚ್ ನಾಯಕರ ಹಲವಾರು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ ಕುಮಟೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೀವಗಿತಾರಿ, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಚಂದಾವಾರ, ಮಿರ್ಜಾನುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾವಕೋಶದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest