ವಿಭಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಕವಿತೆ- ವಾಗರ್ಥ

ವಿಭಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಕವಿತೆ- ವಾಗರ್ಥ

ವಿಭಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಬಯಲಬಸಿರಲ್ಲೇ ಹಡೆದಮೂಲ ಮೂರುಗಳುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಉದರದಲ್ಲಿ ಉರಿದುಜಲವಾಗಿ ಕರ್ಣದಲಿ ಕೂತುಸರ್ವಸ್ವವನ್ನಾವರಿಸಿದೆ ಔನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವಳುಸತತ ಅವನದೇ ಸಾಂಗತ್ಯಎಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯೂಹಿಡಿದಿಡುತ್ತಾಳೆಜೀವ ತೇಯುವಳುಸದಾ ಧೇನಿಸುವುದುತನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲ!...

ಅವಧಿ‌ ಮ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ‍

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವಧಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನೀವೀಗ ಅವಧಿಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ!

Pin It on Pinterest